Kurumsal Değerler
• Uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak,
• Global çapta değer üretmek,
• Müşteri memnuniyeti odaklı olmak,
• Sürekli iyileştirme,
• İnsana ve çevreye saygı